Service

Service & Onderhoud

Onze klanten kunnen 24/7  vertrouwen op onze service. Onderhoud en/of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in Hoogeveen of  bij u op locatie. Als u ons servicenummer belt, krijgt u altijd persoonlijk contact, ook buiten kantooruren.

Service nodig? Bel ons;
 • tijdens kantooruren:  +31.(0)528-253700
 • buiten kantooruren en in het weekend:   +31 (0)800 999 0 112 (dag en nacht)

Voor uw carrosserie geldt dat preventief onderhoud altijd beter is dan genezen. Meer weten? neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden. Onder andere voor:

Laadkleppen: minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd. Na de keuring ontvangt u alle benodigde keuringsbewijzen

 PIEK certificering: deze wordt afgegeven, nadat uit een geluidsmeting blijkt dat aan de richtlijnen is voldaan. De Piek-Keur sticker is een zichtbaar bewijs dat de vrachtwagen of een ander transportmiddel bij het laden en lossen zo weinig mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaakt. De sticker moet duidelijk zichtbaar op het transportmiddel zijn bevestigd. Het is een bewijs voor controlerende instanties (veelal gemeenten) dat het voertuig of transportmiddel aan de gestelde normen in het TNO protocol voldoet. Bovendien heeft de sticker een positief effect op het imago van het wegvervoer.